Ny hvalp

Hvalpens første erfaringer i det nye hjem
Udarbejdet til hjemmesiden for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening af Erik Hansen
Af instruktør og hundekonsulent Hans Rosbjerg

Det er altid spændende at få en ny hvalp i huset, og hele familien er ofte inddraget. Vi ved også, at det er forårs- og sommerperioden, der er højsæson for denne familieforøgelse, – men de første dages sjove og spændende oplevelser, kan hurtig ændres til et mareridt, hvis ikke man griber det rigtigt an. Der er mange ting, den nye hvalp skal vænne sig til og mange ting den skal lære. De første erfaringer, hvalpen får i det nye miljø, er derfor af stor betydning for dens udvikling og forholdet til familien. Det er også nu, at den “første” opdragelse og indlæring skal begynde. Den skal f.eks. lære sit navn, lære at komme når man kalder, ikke bide ting i stykker, være alene hjemme, renlighed osv.

Indlæring af navn
Noget af det første er indlæring af hvalpens navn, og her er det meget vigtigt, at navnet kun nævnes samtidig med en belønning, – så sig navnet hver gang hvalpen kommer hen til Jer og giv den en godbid. Herved vil den hurtigt forbinde navnet med noget behageligt og straks komme, når man kalder. En typisk fejl er desværre, at man bruger hundens navn i forbindelse med, at man skælder ud. Når hunden kommer, kan man også sætte sig på hug, da det også forstærker hundens lyst til at komme. Samtidig bruger vi et visuelt signal, som hunden også vil forbinde med indkald, og det kan bruges i mange situationer, hvor det måske kan være svært at råbe hunden op.

Positiv erfaring
Hunden er fra naturens side kun aktiv periodevis og har, specielt som hvalp, behov for masser af hvile. Hvis vi derfor leger aktivt med hvalpen i perioder, vil den lære/erfare, at det spændende sker sammen med os. Legene skal helst være instinktlege, hvor man f.eks. tager en klud og trækker den i zig-zag bevægelser, – når hvalpen griber fat i kluden og holder fast, slipper man og lader hvalpen løbe af med “sejren”. Herved gør hvalpen den positive erfaring, at føreren også deltager i de sjove lege, og grundlaget for al dressur er hermed skabt.

Fremme af jagtinstinkt
En anden god instinktleg er at kaste en genstand (bold eller dummy) og give hunden lov til at løbe efter i samme øjeblik, den kastes. Herved fremmes hvalpens jagtinstinkt, hvilket er en stor hjælp, da dette instinkt indgår som element i mange øvelser. Samtidig med eller gerne lidt før vi kaster, gives kommandoen “apport”. Til hvalpe kan en golfkugle være god, da den har en passende størrelse og vægt og kan trilles af sted. Hvis vi bruger bold, bør den ikke være for blød, da mange hunde derved får den dårlige vane at tygge i den. Vi kan også bruge en dummy, som kan fremstilles i flere størrelser og være beklædt med forskellige materialer, som f.eks. gulvtæppe, læder eller skind. Har vi hunde, som gerne vil løbe efter og gribe fat, men som ikke er så vilde med at bære, kan en dummy beklædt med skind være meget effektiv. Her vil jeg lige tilføje, at det er forbudt at bruge pivedyr og lignende – det lærer hunden at tygge og evt. lægge sig andre steder for at hygge sig med byttet.
Når hunden har samlet op og er på vej tilbage, er det en god ide, at sætte sig på hug og når hunden er kommet hjem, sætter man venstre hånd op under hundens kæbe og kæler roligt med højre hånd. Efter kort tid siger man “slip” og tager genstanden.

Gå uden snor
Gå også små ture uden snor, da hvalpen rent instinktivt vil følge efter. Disse ture må i starten gerne være i kendte omgivelser, men efterhånden tager man hvalpen med andre steder hen, hvor den har mulighed for at udforske og undersøge samt udvikle sin motorik. Samtidig med, at den løber rundt og undersøger, vil den også holde øje med os og jævnligt søge kontakt. Her er det en god ide, at man sige hvalpens navn og når den kommer, sætte sig på hug og giver den en godbid. Herved vil hvalpen lære, at når ejeren sætter sig på hug, giver det belønning at komme hjem – det er også den bedste måde at lære indkald på, da vi både bruger kommando og visuel signal.

Indlæring af “NEJ”
Hvalpen skal selvfølgelig lære, at der er nogle ting, den ikke må. Dette gøres ved at bruge kommandoen “NEJ”- venligt, men bestemt. Indlæringen af “NEJ”-kommandoen sker bedst ved, at man fremprovokerer en situation, hvor hvalpen vil gøre noget, den ikke må. Læg f.eks. en godbid på knæet eller på kanten af sofabordet, og når hvalpen vil tage godbidden siges “NEJ”, samtidig med at man lægger en hånd over godbidden, så hvalpen ikke kan tage den. Dette gentages, indtil hvalpen nøjes med at kigge på godbidden eller allerbedst op på os, hvorefter man i en venlig og lokkende tone siger “JA”, samtidig med, at man giver den godbidden. Når disse kommandoer er indlært, kan de bruges effektivt i den senere dressur.

Alene hjemme
Hvalpen skal også lære at være alene hjemme. Det gøres lettest ved, at man kortvarigt forlader den uden at sige noget, for så lidt efter at gå ind til den. Herved lærer hvalpen, at der ikke sker noget, når den bliver forladt, og den får derfor ikke negative associationer. En hundegård kan være en virkelig god løsning, men kontakt forinden en hundeklub for at få nogle gode råd vedrørende placering og indretning. Har man anskaffet sig en hundehvalp op til sommerferien, så man kan være meget sammen med den, er det særdeles vigtigt, at man træner hvalpen i at være alene hjemme, – hvis ikke, får man med garanti problemer, når man skal begynde på arbejde igen og hvalpen nu pludselig skal være alene hjemme i måske 8 timer.

Lederskab
Lederskab er vigtigt, og det er os, der skal være leder. Lederen skaber tryghed, giver hvalpen udfordringer, sætter rammer og opdrager. Vi ved, hvor irriterende det er, når en hund farer gennem en dør og er ved at vælte alle for først at komme ud, – lær derfor hvalpen, at døren først åbnes, når den står/sidder roligt ved siden af føreren. Lederskab er også forudsætning for et godt samarbejde.

Miljøtræning
Mange er desværre tilbøjelige til at overbeskytte den nye hvalp med det resultat, at den måske bliver utryg, når den senere skal ud i den store verden. Derfor er miljøtræning noget af det første, man skal gå i gang med. Hvalpen skal lære at orientere sig forskellige steder, lære så mange forskellige lyde som muligt, lære at køre i bil, lære at forcere forhindringer, lære at forholde sig til andre hunde og dyr, lære at omgås børn og fremmede personer, – i det hele taget skal man give hvalpen udfordringer, så den er godt rustet til at indgå i familiens sociale liv og kan leve op til de forventninger, man har til den.

Egentlig træning
Når hunden senest i 3-måneders alderen er blevet vaccineret, er det tid at starte på den egentlige træning i en hundeklub, hvor man kan få gode råd og vejledning i, hvordan man omgås hunden. Dette er særdeles vigtigt, da det er vores erfaring, at mange problemer kan undgås, hvis man er opmærksom på, hvilke behov hunden har, og hvilke signaler den sender. Vi oplever desværre ofte, at førerens manglende forståelse af og indsigt i hundens adfærd medfører, at hvalpen udvikles i en negativ retning.

Nyheder

Sponsorer