2019 01.01.2019  -  31.12.3000
Vejledning

Har du spørgsmål vedr. tilmelding er du velkommen til at kontakte vores trænerformand Susanne Schade enten pr mail eller telefon 22 93 09 58.  


Arbejdsgebyr (Abyr)

Arbejdsgebyr

 

Vilkår for arbejdsgebyr (200.kr.)

Vedtaget den 30. januar 2018 med virkning fra og med 2018.

Kun for faste medlemmer Ny- C-B-A-E-IPO-Rally-Agility-Familiehold 

(ikke hvalpe kursister)

Frivillige trænere og bestyrelse opnår automatisk fritagelse af arbejdets gebyret da de allerede yder en stor indsats for klubben

1. Formål

Arbejdets gebyrets formål er at sikre, at DcH Fr-Havn kan eksistere som en klub baseret på frivilligt arbejde og alle yder til fælleskabet.

Arbejdets gebyret kan undgås ved, aktivt gennem frivilligt arbejde, at bidrage til at DcH Fr-Havn kan afvikle arrangementer og løse opgaver, som giver økonomisk og sportslig værdi for klubben


Tilmeld/Læs mere - (1)

Årskontingent (ÅK)

Årskontingent dækker:

 • Medlemsskab af DcH Frederikshavn
 • Lands kontingent pr. medlem til Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening
 • Kreds kontingent  pr. medlem til kreds 1, i Landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening 
 • Udvidet hundeforsikring i forbindelse med hundetræning 
OBS OBS OBS - Skal du tilmelde dig på hvalpehold, skal du IKKE tilmelde dig her. Du skal kun tilmelde dig her, hvis du fx. skal på et Rally, Agility, Lydighed NyC, C, B eller A-hold.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Begynder hvalpehold (BH)

Hvalpetræning hos DcH Frederikshavn.

Kom godt fra start med din hvalp med kontakt, samarbejde og kreativitet for hvalpe på 8 uger - 12 måneder. Vil du have en hvalp, der elsker at træne med dig, og som viser initiativ og glæde i træningen?
 
Så er dette hvalpehold noget for dig. Hvalpens grundfærdigheder: På hvalpeholdet træner vi kontakt, kropskontrol og samarbejdsøvelser.
Målet med dette hvalpekursus er, at din hvalp lærer at tilbyde adfærd, som du kan bygge videre på. Grundfærdighederne lægger et godt fundament for jeres videre træning. Der vil være fokus på, hvordan du belønner din hvalp i træningen, så I får en god start på jeres træningsliv sammen.
 
Det træner vi på hvalpeholdet: Mere konkret kommer vi på hvalpeholdet til at arbejde med bl.a.: Kontaktøvelser ·Fremadsendelse/indkald ·Grundlæggende lydighedsøvelser (sit-dæk-stå) ·Lineføring / gå pænt ·Drift/leg Udover dette, er der bytur (socialiseringstur) m.m Pris: 1200kr
 
Du får: 15 lektioner (afsæt ca 1 ½ time, da vi holder pauser med teori hver gang) ·Medlemsskab i Danmarks civile Hundeførerforening ·Forsikring (som dækker udover den lovpligtige anssvarsforsikring) ·Medlemsblad
 
Ved spørgsmål inden tilmelding kan nedenstående kontaktes:
Hvalpeholdsansvarlig Rikke Vindbæk Andersen tlf. 60487987 eller på mail
eller trænerformand Susanne Schade tlf. 22930958 eller på mail
 
Ved spørgsmål omkring oprettelse af bruger ift. hvalpehold samt betaling kan kasseren kontaktes:
Kasserer Annika Christina Nielsen tlf. 28180674 eller på mail.
 
Tilmeld/Læs mere - (0)

Unghundeholdet (UHH)

Ny C

På dette hold lærer du og din hund opstarten på DcH’s lydighedsprogram.

Der bliver lagt vægt på følgende primære færdigheder:

 • Kontakt. -Få og beholde en god opmærksomhed fra din hund !
 • Nej. -Hunden skal lære hvad et ”nej” betyder !
 • Indkald. -Hunden skal komme hurtig og glad når du kalder på den !
 • Plads. -Hunden skal kunne placere sig siddende ved venstre side !
 • Dæk. -Hunden skal kunne lægge sig ned på din kommando !
 • Lineføring. -Hunden skal lære at følge dig med løs line ved din venstre side !
 • Sid/Stå. -Hunden skal lære at blive stående eller siddende når du går fra den !
 • Apport. -Hunden skal lære at hente apport og aflevere den til dig !
 • Feltsøg. -Hunden skal lære at finde genstande og bringe dem tilbage til dig !
 • Rundering. -Hunden skal påvise en person (halsgivning) !
 • Spring. -Hunden skal lære at passere et springbræt frem og tilbage på kommando !

Træningen vil normalt foregå på træningspladsen, men dig og din hund skal selvfølgelig også være lydig andre steder end på træningspladsen, så derfor vil træningen også kunne foregå i skoven, i parken eller i byen.

Alt dette suppleres med teori, så du lærer lidt om hvordan du bedst belønner, passer, behandler og opdrager din hund så den bliver ”en glad og lydig hund”!

Inden tilmelding:
Kontakt trænerformand: Susanne Schade tlf 22930958 eller på mail. 
eller træner David Sørig tlf. 26470793 eller på mail. 
 
 
Tilmeld/Læs mere - (0)

DcH Program C-konkurrence (LCK)

Konkurrence C

C-hold.

Her trænes der hovedsageligt på de momenter og øvelser der findes i C-klassen i DcH’s konkurrenceprogram. Der trænes lidt spor i det omfang der er ønske om det på de enkelte hold.

Træningen på de forskellige C-hold tilpasses deltagernes ønsker og mål. Således at de der ønsker at træne mod at blive klar til konkurrence i DcH’s konkurrenceprogram i C-klassen, og resten af holdene “tager det mere med ro”.

 
Inden tilmelding:
Kontakt C holds ansvarlig David Sørig tlf: 26470793 eller på mail.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Hygge-hold (HYGGE)

Kunne du tænke dig at træne forskelligt med din hund?

På “hyggeholdet” vil vi bl.a. træne lydighed (kontaktøvelser, gå pænt, indkald mm. ) rally (skilte, spring, tunnel mm ) og kropskontrol  

Kunne du tænke dig at høre mere om holdet, så er du velkommen til at kontakte 

Trænerformand Susanne Schade pr. mail  eller telefon: 22 93 09 58. 

Tilmeld/Læs mere - (0)

DcH Program B-A konkurrence (LBAK)

B-hold.

Konkurrence B
Holdet for erfarne hunde og hundeførere der igennem konkurrencedeltagelse har opnået oprykning til enten B- eller A-klassen i DcH’s konkurrenceprogram.

Træningen omfatter lydighed, spor og eftersøgning mm,

Inden tilmelding:
Kontakt Trænerformand: Susanne Schade tlf 22930958 eller på mail
Tilmeld/Læs mere - (0)

Agility Øvet (AØ)
Agility Øvet
Dette hold er målrettet konkurrencer.
Her er der fortrinsvis fokus på hvorledes hundefører kan vejlede hunden til at få den bedste løbebane på en given bane, samtidig med at hundens basisindlæring vedligeholdes. Der trænes på større moduler og ofte på hele baner. Vi stifter bekendtskab med avancerede handlingsmetoder, med hensyn til hund og hundeførers niveau. På holdet er udfordringerne af varierende sværhed. Det forventes at konkurrencehundeførere og hunde er sikre i alle forhindringer, og at arbejdsglæden er stor. Træningen er meget selvstændig, og vi forventer at hundeførerne hjælper hinanden.
 
Inden tilmelding:
Kontakt Trænerformand: Susanne Schade tlf 22930958 eller på mail.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Rally-Lydighed Konkurrence (RLK)

Rally-lydighed er, som navnet antyder, en hundesport baseret på lydighedsøvelser, hvor der lægges stor vægt på samarbejde mellem hund og fører. Det betyder, at man både i træning og i konkurrencer skal udtrykke glæde og positivitet.

Rally-lydighed er en sammenblanding af flere forskellige hundesportsdiscipliner – ligesom i agility skal hund og fører gennemgå en bane med øvelser, men momenterne er baseret på lydighedsøvelser, som f.eks. sit, dæk og spring, kombineret med andre øvelser, der slet ikke kendes fra lydighed.

I rally-lydighed skal hund og fører gennemgå en bane med 10-20 skilte, som angiver hvilke øvelser hunden skal udføre. Og som i agility er banen, som hund og fører skal igennem, forskellig fra gang til gang, og designet af dommeren på dagen

Inden tilmelding:
Kontakt Trænerformand: Susanne Schade tlf 22930958 eller på mail.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Rally Begynder (RB)

Hvad er en Rally-hund

En Rally hund er en glad hund

Rally er en sjov sport for alle

Både hund og fører, store, små, tykke, tynde, unge og gamle.
Der bliver lagt vægt på samarbejde mellem fører og hund.
Al ros opmuntring og positiv opførsel fra hund samt førers side skal belønnes
og ikke straffes.

Hvad arbejdes der med?
I Rally arbejder man med de grundlæggende lydighedsøvelser lineføring, sit, dæk, stå og andre sjove variationer af dem. Men også øvelser hvor hunden skal arbejde mere selvstændigt, så som spring, fremadsendelse og indkald. Der ud over arbejdes der også med øvelser, der styrker hundens kropsbevidsthed, bl.a. bagpartskontrol.

Hunden skal også lære at kunne arbejde på førerens højre side, da det er noget man kan komme ud for i de højere klasser.
Der findes 4 klasser: Begynder-, øvede-, ekspert og champion,

Vi hedder ”Begynder”

MEN træner alle klasser, det skal være motiverende og sjovt.

Målet med Rally-træning er at udvikle en glad og velfungerende hund, som tilbyder at samarbejde.

Husk at du altid kan lave dine egne regler for din egen træning, du vælger også selv kommandoer for de enkelte øvelser, MEN brug samme kommando hver gang, ellers bliver hunden forvirret.

Prøver, stævner og konkurrencer er kun skabt for at motivere menneskene.

Jeg forlanger IKKE at man skal deltage i stævner/konkurrencer, men har man lyst, deltager jeg gerne, og er behjælpelig med træningen.


Følgende regler er faktisk et must
Forbudt:

stram line – ryk i line – skælde hunden ud (stemmeleje)

Hunden skal roses, og have masser af godbidder – jo mere snak/ros jo bedre resultat.
Den ubegrænsede kommunikation fra føreren til hunden skal fremmes og ikke straffes.
Man opnår ikke et godt resultat / glad hund ved at rykke i line / skælde hunden ud,
vi skal fortælle / vise den, hvad det er, vi vil have den til at lave i samarbejde med os.

Hvis alle arbejder / træner efter dette, så får vi nogle glade hunde, som elsker at komme til træning

Inden tilmelding:
Kontakt Trænerformand: Susanne Schade tlf 22930958 eller på mail.
Tilmeld/Læs mere - (0)

Pensionister og studerende (Pos 1)

For pensionister og studerende som ønsker at træne på et af vores hold.Tilmeld dig her og vi flytter dig til det hold du ønsker at træne på. 

Kontakt venligst trænerformand Susanne Schade inden tilmelding. 
Tlf.  22930958 eller på mail. 

 

Tilmeld/Læs mere - (0)

Træningsgebyr hund nr 2 (Tgh2)
Gebyr for at træne på et ekstra hold eller at træne med hund nr 2
Tilmeld/Læs mere - (1)

Træningsgebyr - andre klubber (TAK)
For medlemmer i andre klubber, der ønsker at træne i DcH Frederikshavn. 
Skriv i kommentarer hvilket hold du ønsker at træne på. 
 
NB! Du skal ikke oprette ny profil, men logge ind med dit login fra hjemklubben.  
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Træningsgebyr/samme hund fl.ho (TRFL)
Her skal man melde sig på, hvis man har samme hund på flere hold.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Træningsgebyr børn/unge. (UNG)
For dig som er under 15, men går på et voksen hold.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer