Indkaldelse til Generalforsamling i DcH Fr.havn.
Tidspunkt
27.01.2022 kl. 19.00 - 27.01.2022 kl. 21.00
Sted
DcH Fr.havn Klubhus
Beskrivelse

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling
i DcH Frederikshavn

 

Generalforsamlingen afholdes torsdag d.27.januar kl.19 i DcH Klubhus

Hjørringvej 177, 9900 Frederikshavn

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning (se bilag 1)

3.     Regnskabsaflæggelse v/kasseren. 

4.     Indkommende forslag (skal være bestyrelsen i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen)

5.     Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr. 

6.     Valg af formand (lige år)

 

David Sørig – modtager genvalg. 

 

7.     Valg af kasserer (ulige år)

8.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)

Kirsten Jensen – modtager genvalg. 
John Kracht – modtager genvalg. 

 

Susanne Schade – modtager ikke genvalg. 

 

9.     Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

 

Kristina Bak – ønsker at stoppe, og der skal derfor vælges et medlem for 1 år. (For denne gælder, at han/hun skal sidde i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 2023)

 

10.  Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

11.  Valg af to revisorer.

12.  Valg af revisorsuppleant.

13.  Evt.

 

Sidste frist for tilmelding d.24.januar 2022. Tilmeld jer gerne via mailen.  

 

Deltagelse på generalforsamlingen kræver, at der er betalt kontingent for 2022.

 

For at kunne stille op til bestyrelsen, skal man være medlem i klubben, og der skal kunne fremvises ren straffeattest.

 

Vi i bestyrelsen vil gerne opfordre til grundet det høje covid-19 smittetal, at der kan fremvises gyldigt corona-test på dagen. 

 


Bilag 1

Formandens beretning. 

 

Formandens beretning, Generalforsamlingen 2022

Inden beretningen vil jeg gerne starte med at sige et kæmpe tak til alle vores trænere i vores klub. 

 

Året 2021 stod i starten af året frem til marts stadigvæk i coronas tegn , men heldigvis kunne vi alle få lov til at komme i gang med at træne vores hunde igen.   

Klubben havde 105 medlemmer i 2021. Det er ikke som mange som året før, men der arbejdes på at få flere medlemmer til klubben ved at lave reklame for DcH Frederikshavn. 

Rikke og Line Lærke blev færdig med deres træneruddannelse i November og Annika blev færdig i Maj tillykke med det, ser frem til at vi for et godt sammen arbejde i fremtiden.

David blev færdig med dommeruddanelsen i Oktober 

Vi har fået 2 af vores tidligere trænere tilbage i klubben Marianne og Lasse dejligt at have jer tilbage.

 

Konkurrenceåret 2021. 

Vi havde i 2021  nogle stykker ude at konkurrere i hhv. agility og rally. Dog har ingen været ude i lydighed. 

Den 10 Oktober afholdte vi Nordjysk mesterskab, det var en rigtigt god dag. 

Det er altid dejligt at vi kan få lov til at låne de samme marker til vores årlige konkurrence, så tak til Blakshøjgård. 

Vi fik meget ros blandt hundeførerne og dommere. Køkkenet lavede god forplejning, som de plejer, så tak for det. 

I årets løb har trænerudvalget løst opgaver med at planlægge holdene/hvalpeholdene. Dette er en stor opgave hele året, da der skal justeres hele tiden for at få enderne til at hænge sammen. Det kan godt give udfordringer, men lykkes som regel uden for meget knas.  Altid dejligt når klubben summer af liv, både blandt nye og gamle medlemmer. 

Der har i årets løb været en del opgaver i klubben som materialeudvalget har løst, sammen med vores hjælpere. Her er lidt af dem:

Der er blevet lavet nyt B felt.

Der er blevet ryddet godt ud, i og omkring vores gamle klubhus.

Der blev ryddet lidt buske og træer 

Stor tak til John og dem der har hjulpet ham for altid at holde vores græs så flot.

Køkkenet har som altid sørget for forplejning til konkurrencer og handlet ind, så vi har de forsyninger vi bruger i løbet af året. De har altid fået stor ros blandt deltagerne til vores konkurrencer/kurser.

 

Bestyrelsen og udvalgsformændene siger stort tak til alle vores hjælpere i 2021.

Uden jer havde det ikke været muligt at få tingene til at hænge sammen 

Jeg fik desværre en trist melding her sidst på året, vores trænerformand Susanne har valgt at holde en pause i DcH. Jeg vil derfor sige tak til hende for alt det arbejde hun har lagt i vores klub.

Vi kunne godt tænke os at der var flere der ville hjælpe til når vi har arbejdsdag så det ikke altid er de sammen som kommer.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i året der er gået.

Jeg har været i bestyrelsen i 2 år nu, syntes det har været spændende at være med til at gøre klubben til et godt sted at komme, ser frem til det nye år, og de opgaver der måtte komme.

Formanden.

David Sørig 


Bilag 2 - udsendt pr. mail. 

DcH Frederikshavn