ARBEJDSGEBYR

Vilkår for arbejdtgebyr 2018

 

Vilkår for arbejdtsgebyr( +200 kr.)

Kun for faste medlemmer Ny- C-B-A-E-IPO-Rally-Agility-Familiehold

(ikke hvalpe kursister)

 

Frivillige trænere og bestyrelse opnår automatisk fritagelse af arbejdets gebyret allerede yder en stor indsats for klubben

 

  1. Formål

 

Arbejdets gebyrets formål er at sikre, at DcH Fr-Havn kan eksistere som en klub baseret på frivilligt arbejde og alle yder til fælleskabet. Arbejdets gebyret kan undgås ved, aktivt gennem frivilligt arbejde, at bidrage til at DcH Fr-Havn kan afvikle arrangementer og løse opgaver, som giver økonomisk og sportslig værdi for klubben

 

  1. Hvem kan hjælpe?

 

Som fast medlem behøver ikke selv at hjælpe. Det kan sagtens være koner, kærester, forældre, bedsteforældre, søskende, venner eller andre som giver en hjælpende hånd og får registreret disse vagter for det gældende medlem

  1. Hvilke opgaver og aktiviteter kan man hjælpe med når man er fast medlem

 

I løbet af en sæson har DcH Frederikshavn behov for hjælp til mange forskelligartede aktiviteter og opgaver. Herunder er listet en række eksempler på opgaver:

 

Aktiviteter Opgaver
Konkurrencer Køkken, parkering, opsætning af baner, figuranter, hjælpere på dagen, pokaler, oprydning, salg, kørsel m.v
Standerhejsning Køkken, opstilling, oprydning m.v
Klubudvalg Sponsoraftaler, køkken, materiale, konkurrence
Græsslåning, vedligehold af arialer. Sæson

 

Vedligehold af klubhus Maling, Hoved rengøring osv.
Køkken Bage kager, madlavning osv.

 

 

  1. Hvilke opgaver skal ALLE medlemmer hjælpe med?

 

Det forventes det at man hjælper til ved rengøring af klubhus sammen med holdet efter rengøringslisten

Disse vagter tæller ikke med.

 

  1. Hvor meget skal man hjælpe som fast medlem?

 

For at undgå arbejdets gebyr. Forpligter man sig til i løbet af året at bidrage aktivt som hjælper, når klubben afholder arrangementer, konkurrencer eller har opgaver, der skal løses. Konkret er man forpligtet til at tage minimum 2 vagter i løbet af en sæson. Varigheden på en vagt er mellem 2 og 6 timer. Hjælper man en hel dag, har man således taget 2 vagter. Er man flere fra samme husstand der hjælper kan alle tælle som vagter for pågældende medlem.

 

  1. Er et fast medlem selv ansvarlig for at leve op til betingelserne?

 

Et fast medlem skal selv sørge for at tage minimum 2 vagter i løbet af en sæson.. ( Vagter vil blive slået op på Facebook med mulighed for booking. Og i klubhuset gennem udvalgene.

DcH Frederikshavn har ansvar for at faste medlemmer tilbydes minimum 2 vagter i løbet af sæsonen og at vagterne udbydes i god tid (hvis muligt minimum ca 14 dage før datoen for vagten). Er et fast medlem ikke blevet tilbudt minimum 2 vagter i løbet af sæsonen, så bortfalder kravet til at tage 2 vagter og arbejdets gebyr bortfalder.

 

Kan et fast medlem ikke få en vagt, fordi den allerede er besat, tæller pågældende vagt ikke i de 2 vagter dette medlem skal tilbydes.

  1. Lodtrækning

 

Efter hver sæsonafslutning trækkes der lod blandt de Faste medlemmer, der har taget flest vagter i løbet af sæsonen.  Præmien vil blive personligt overdraget.

8.

Uoverensstemmelser samt eventuelle tvivlsspørgsmål bringes om nødvendigt til afgørelse i DcH Frederikshavns bestyrelse. Bestyrelsen forbeholder sig endvidere ret til at opdatere og/eller korrigere nuværende betingelser i forhold til eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder.