Udmeldelse

Udmeldelse af DcH Frederikshavn

Man kan til enhver tid ønske at udmelde sig af foreningen. Der er blot nogle ting man skal være opmærksom på:

  • Kontingentet kan IKKE tilbagebetales, hverken helt eller delvist.
  • Betaler man kontingent hver måned, fortsætter opkrævningen indtil kontingentperioden udløber. (1.januar – 31.december)
  • Ens DcH medlemsnummer er aktivt i hele kontingentperioden, og man kan derfor tilmelde sig konkurrencer under DcH efter en evt. udmeldelse.
  • En udmeldelse er først gyldig når en bekræftelse er udsendt fra klubbens kasserer. Årsagen til dette er at evt. udestående med DcH Frederikshavn, først skal bringes i orden.

Ønsker du udmeldelse, tryk her