Kontingent

Kontingent

 

I DcH Frederikshavn betaler man kontingent som er gældende fra 1. januar – 31. december. Kontingentet opkræves allerede primo oktober, med en betalingsfrist den 1. november. Årsagen til dette er at de kontingenter vi betaler videre til Kreds 1 samt Landsforeningen, skal betales primo februar. Vi oplever desværre at der tit er medlemmer der ikke er så hurtige som andre til at få betalt, derfor vil vi gerne have den ekstra tid til at få alle med. For sent betalt kontingent medfører at man ikke kan træne på hold, før der er lavet aftale med kassereren vedrørende betaling af restance. Har man restance fra det foregående år, kan man ikke træne før dette er betalt.

Hvad går kontingentet til?

Kontingentet er på 1500 kr. Men DcH Frederikshavn får kun en del af dette til at drive klubben for. Se herunder.

Kontingent:                 1500 kr.

Kreds 1:                           165 kr.  (Kontingent hvert medlem skal betale, indbetales af DcH Frederikshavn)

Landsforeningen:         290 kr.  (Kontingent hvert medlem skal betale, indbetales af DcH Frederikshavn)

Til klubben:                   1045 kr.

Betaling af kontingent

Årlig betaling på 1500 kr. Opkræves i oktober og skal betales senest 1. november. Kontingentet bliver opkrævet via www.nemtilmeld.dk

Hvad får jeg så for mit kontingent?

 • For disse penge er man sikret med en udvidet hundeansvarsforsikring når man træner i DcH. En forsikring man således ikke behøver at have privat.
 • Lokalforeningen er dækket af en erhvervsansvarsforsikring som dækker alle der udfører hverv for Lokalforeningen (f.eks. trænere, bestyrelsesmedlemmer samt hjælpere ved vedligeholdelsesarbejder etc..). Dækningen gælder bl.a. personskader som mén og erhvervsevnetab. Dækker også ulykkestilfælde på vej til/fra møder.
 • Uddannelsen af de trænere der i dag træner medlemmerne på pladsen er uddannet af nogle dygtige instruktører i DcH. Disse instruktører er uddannet af eksterne hundeeksperter. Uddannelsen af disse instruktører betales af landsforeningen.
 • DcH tilbyder uddannelse af instruktører/trænere indenfor mange forskellige hundeaktiviteter f.eks. DcH lydighed, Agility, IPO, Nordisk, SPH og Rally.
 • Fællesskabet i DcH bevirker at medlemmerne i Lokalforeningen har mulighed for at deltage i konkurrencer på kreds- og landsplan, hvor man kan måle sig med ligestillede fra andre lokalforeninger. Disse konkurrencer vil være lukket for alle uden medlemskab i DcH.
 • DcH stiller dommere til rådighed ved konkurrencer på både lokal- kreds- og landsplan til bedømmelse af hundeførere der ønsker hundens evner prøver under ordnede forhold.
 • Dommernes uddannelse er også betalt af medlemmernes kontingent til kredsen og landsforeningen.
 • Fællesskabet i DcH gør det muligt for Lokalforeningen at holde venskabskonkurrencer med naboklubber i nærområdet der også er medlem af DcH.
 • Som medlem af DcH deler man interessen og udgiften til drive foreningen DcH sammen med 124 lokalforeninger over hele landet med ca. 14.000 medlemmer.
 • DcH er den eneste hundesportsforening i Danmarks der p.g.a. sin alsidighed og mange programmer samt billige kontingent stiller så meget til rådighed i høj kvalitet for hundeejere der gerne vil være en del af fællesskabet. Sammenligner man prisen med andre ligestillede foreninger vil man finde den bemærkelsesværdig lav. Prøv blot at sammenlign DcH’s tilbud med lignende tilbud hos DKK eller andre foreninger.
 • DcH giver medlemmerne mulighed for at deltage internationalt, uden ekstra medlemskontingent, i Nordiske konkurrencer. Hvert år sender DcH et landshold på 12 hundeførere til konkurrence om Nordisk Mesterskab med Norge, Sverige og Finland.
 • DcH gør også noget for ungdommen idet børn af medlemmer i Lokalforeningen og ungdomsmedlemmer har mulighed for at deltage i den årlige ungdomslejr af en uges varighed i begyndelsen af skolernes sommerferie.
 • Har medlemmer adfærdsproblemer med en hund stiller DcH Adfærdskonsulenter til rådighed til løsning af problemet.
 • Landsforeningen har også over 100 specialuddannede hunde i sin Eftersøgningstjeneste der bistår alle borgere i Danmark med at finde tabte genstande.
 • Landsforeningen stille diverse blanketter i form af f.eks. dommersedler, tilmeldingsblanketter, resultatlister, konkurrencevejledninger, diplomer gratis til rådighed via DcH’s hjemmeside www.dch-danmark.dk.
 • DcH laver et medlemsblad, DcH Bladet, elektronisk og trykt som kan afhentes 6 gange om året med en masse godt læsestof for alle os ”hundetosser”.
 • Deltagere i DcH’s DM modtager oftest et økonomisk tilskud til deltagelsen fra deres lokalforening..