Handelsbetingelser

Ejerforhold

Denne side ejes af:

DcH Frederikshavn
Hjørringvej 177
9900 Frederikshavn
CVR: 45378853

Telefon:
Mail: kasserer@dch-frederikshavn.dk

 

Produkter og priser

På hjemmesiden sælges udelukkende kontingenter/holdgebyr og egenbetaling til enkeltstående arrangementer. Alle vores priser er i danske kroner.

Aftaler om køb af kontingent/tilmeldinger til hold fra vores hjemmeside anses for endeligt indgået, når transaktionen er gennemført. Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl.

Betaling

Varer betales ved brug af Dankort, Visa Dankort, JKS og American Express.

Betalingstransaktionen foregår via betalingssystemet YourPay, der åbner i et nyt browservindue.

På den sikre side skal du indtaste:

  • Kortnummer og udløbsdato. I kortnummeret skal du kun indtaste tallene – ikke de mellemrum, der er vist på kortet.
  • Udløbsdato – måned med to cifre og år med to cifre.
  • De tre kontrolcifre. De står på bagsiden af dankortet yderst til højre som afslutning på en længere talrække. OBS! Det er ikke dit bankkontonummer, som står på bagsiden.

Fortrolige oplysninger

Personoplysninger som navn, adresse, evt. tlf. og e-mail, vil udelukkende blive brugt internt og til direkte henvendelse i forbindelse med informationsmateriale o.lign.

DcH Frederikshavn videregiver ikke medlemmernes oplysninger til tredjepart.

Ordrebekræftelse og levering

Når man tilmelder sig hold på hjemmesiden, modtager man en ordrebekræftelse via e-mail. Den indeholder en oversigt over bestilte tilmeldinger med angivelse af pris.

Tilbagebetaling af kontingent

I henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, litra 12 gælder der ikke nogen fortrydelsesret ved køb af fritidstilbud.

I DcH Frederikshavn gælder dog følgende særlige retningslinjer i forbindelse med udmeldelse:

  • Alle der betaler kontingent skal som minimum betale for 1 års kontingent. Dette uanset om man betaler 1 gang årligt, eller 1 gang om måneden.
  • Udmeldelsen skal ske via medlemmets side på foreningens hjemmeside. Denne skal godkendes af klubbens kasserer inden den træder i kraft.
  • Eventuelle restancer til klubben, skal først være afklaret, inden en udmeldelse godkendes.
  • Bemærk, at man først er udmeldt når man har modtaget en mail om dette fra klubbens kasserer.

Forbehold

DcH Frederikshavn forbeholder sig ret til, at lukke et hold ned ved for få tilmeldte. I tilfælde af lukning af et hold, vil de resterende medlemmer på holdet få tilbudt et tilsvarende alternativt hold, eller modtage kontingent svarende til det antal gange, der resterer, retur.

DcH Frederikshavn yder ikke reduktion eller refusion, når træningen må aflyses f.eks. som følge af sygdom, reparation af anlæg, hærværk, eller andre uforudsete hændelser.