Rally

Rally lydighed

Vil du vide mere, så kig ind på siden : Hvad er en Rally hund

eller kontakt Margit Larsen   

29 28 46 04       margitogeriklarsen@outlook.dk

Rally er en forholdsvis ny sport der stammer fra Nordamerika ( USA og Canada) og er en blanding af agility og lydighed med stor vægt på lydighed og glæden ved samarbejde mellem fører og hund.

Formålet med Rally er at det skal være sjovt for både fører og hund. Hund og fører gennemfører en bane med bestemte øvelser i eget tempo i nummerrækkefølge. Det gælder dog om at være hurtigst med færrest fejl (ligesom i agility). Med vægt på færrest fejl.
Hver af disse øvelser er angivet med et skilt (10-20 stk. alt efter niveau), der viser, hvad man skal gøre. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.

I Rally må man meget af det, man ikke må til alm. lydighedsprøver, og det gælder i alle 4 klasser.
Man må tale lige så meget med sin hund man vil – men kun pænt, taler man grimt, bliver der trukket i point!
Man må også bruge kropssprog, tegn og klap på låret – alt det man vil (dog kun klap på låret i de 2 første klasser), bortset fra at røre ved hunden, og godbidder bruges kun under træningen, dem må man ikke bruge ved en prøve.
Og der gives point for at have en glad hund!
Der skal være et samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem øvelserne, men der kræves f.eks. ikke en perfekt plads position.
Hunden skal dog være under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra føreren. Skiltene må ikke berøres undtagen af en logrende hale og linen må ikke være stram.

For hvem?
Rally er for alle hundeførere som gerne vil gå til en sport, hvor hund og fører arbejder sammen og har det sjovt. Hunden bliver udfordret både fysisk og mentalt og fører skal arbejde med sine evner til at kommunikere med sin hund og være en så interessant fører for hunden som muligt.
Glædesudstrålingen og samarbejdet er vigtigere end præcisionen.

Hvad arbejdes der med?
I Rally arbejder man med de grundlæggende lydighedsøvelser; lineføring, sit, dæk og stå og andre sjove variationer af dem. Men også øvelser hvor hunden skal arbejde mere selvstændigt, så som spring, fremadsendelse og indkald. Der ud over arbejdes der også med øvelser, der styrker hundens kropsbevidsthed, bl.a. bagpartskontrol. Hunden skal også lære at kunne arbejde på førerens højre side, da det er noget man kan komme ud for i de højere klasser.
Der findes 5 klasser man kan stille op i: Begynder-, øvede-, ekspert- og champion klassen og den sidste er Åben-klasse, som kan alle stille op i.nne