IPO

Fra DCH-Danmark.dk

IPO står for Internationale Prüfungsordning og er udarbejdet af FCI, som er den internationale sammenslutning af Kennelklubber.

Adgangskrav til prøver

Alle hunde uanset race eller blanding kan aflægge IPO-prøver i DcH og kan for IPO 3′s vedkommende deltage i DcH’s Danmarksmesterskab.

Kun hunde stambogsført i DKK kan deltage i DKK’s IPO-DM og SPH-DM.

For at hunden kan aflægge en brugsprøve skal den have et resultathæfte udstedt af en specialklub/forening under BHU-samarbejdet.

DKK registrerer beståede prøver for alle hunde stambogsført i DKK, uanset race.

IPO prøverne skal tages hver for sig i rækkefølge.

IPO-programmet består af tre grupper:
Arbejde med klasse C

Gruppe A – Spor
Gruppe B – Lydighed
Gruppe C – Beskyttelsesarbejde

Alle tre grupper skal bestås ved opnåelse af uddannelsesbetegnelse fra den enkelte prøve.

Sporet:

IPO-1 er et egetspor på mindst 300 skridt ca. 20 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2 genstande.

IPO-2 er et fremmedspor på mindst 400 skridt ca. 30 min. gammelt med 2 knæk på 90° og med 2 genstande.

IPO-3 er et fremmedspor på mindst 600 skridt ca. 60 min. gammelt med 4 knæk på 90°og med 3 genstande.

Lydighed:

IPO-1 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

IPO-2 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under gang, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

IPO-3 har fri ved fod, sid under gang, afdækning med indkald, stå under løb, apportering på jord, apportering over flugtspring, apportering over klatrespring, fremadsendelse med afdækning og afdækning med afledning.

Beskyttelsesarbejde:

IPO-1 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning og modprøve under bevægelse.

IPO-2 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport og modprøve under bevægelse.

IPO-3 har rondering, bevogtning og standhals, forhindring af flugtforsøg af figuranten, afværgelse af overfald under bevogtning, rygtransport, overfald efter rygtransport, modprøve under bevægelse og afværgelse af overfald overfald under bevogtning.