Generalforsamling

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i

DcH Frederikshavn

 

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 31.januar 2018, kl 19.00

i klubhuset, Hjørringvej 177, 9900 Frederikshavn

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer
 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og Arbejdsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge, hvis de ønsker ændringer).
 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde, senest 10 dage før generalforsamlingen)

Se vedhæftede  Bilag 1

 1. Valg af formand. (lige årstal)
 2. Valg af kasserer. (ulige årstal) Modtager ikke genvalg
 3. Valg af 3 bestyrelses medlemmer (lige årstal)
 4. Valg af 2 bestyrelses medlemmer (ulige årstal)

Lone Christensen     Modtager ikke genvalg

Karina Jensen         Modtager genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af 2 revisorer.
 3. Valg af 1 revisor suppleant.
 4. Årets hjælper får sin gave.
 5. Eventuelt.

 Kun dem som har betalt kontingent for 2019, kan møde op til generalforsamlingen.

Se kandidat listen neden for

 

Kandidatliste:

Kasserer: Knud Jensen

2 bestyrelsesmedlemmer for to år:

Karina Rind Jensen – modtager genvalg

Flemming Krüger Sørensen

1 bestyrelsesmedlem for et år – (hvis Knud bliver valgt som kasserer)

Susanne Shade

Revisor

Malene Dal Andersen

Skulle du have lyst til at træde ind i bestyrelsen, vil vi gerne høre fra dig.

Eller still op på dagen, det er din ret.

 

M.v.h. Bestyrelsen

Formand
Brian Morgen
Mobil: 28952181
formanddchfrhavn@gmail.com

 

Bilag 1

Bestyrelsen ønsker:

Forslag til ændring af vedtægter:

 1. Ændringer der er vedtaget på landsmødet 2018 (understreget) skal ændres og godkendes i vores vedtægter.
 1. At Få ordlyden ændret under Kontingenter 5.1 til:

Kontingentet/arbejdtsgebyr (bilag 1) for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår.

Bestyrelsen stiller følgende Forslag:

 1. Gaveregulativ for DcH Frederikshavn Bilag 2 (vedhæftet)
 2. Hvis vedtaget. Ønsker bestyrtelsen tilføjelse i vedtægterne under bestyrelsen 9. godkendt:
  • Gaveregulativ. Bestyrelsen kan tildele gaver i henhold til gældende gaveregulativ( Bilag 2)

 

Bestyrelsen ønsker følgende tekst tilføjet vores vedtægter under 8.7

Formanden skal derud over have fuld netadgang til alle klubbens konti, E boks, kasserermail på lige fod med Kassereren.

 

Bilag 2

Gaveregulativ for DCH Frederikshavn

 

HVEM HVAD
En træner der stopper efter mindst 6 år som aktiv træner Gave, max værdi 500 kr
Bestyrelsesmedlem der stopper efter mindst 4 år Gave, max værdi 500 kr
Dødsfald: Bestyrelsesmedlem/aktiv træner Bårebuket
Dommeraspirant der består dommerprøven Gave, max værdi 300 kr
instruktøraspirant der består prøven Gave, max værdi 300 kr
Jubilæum 25 år Gave, max værdi 500 kr
Jubilæum 50 år Gave, max værdi 500 kr