Generalforsamling

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i

DcH Frederikshavn

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 30.januar 2020, kl 19.00

i klubhuset, Hjørringvej 177, 9900 Frederikshavn

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning af foreningens formand

3.Regnskabs aflæggelse af foreningens kasserer

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr(indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5.Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen)

6. a) Valg af formand (lige årstal)

Brian Morgen(Modtager IKKE genvalg)

b) Valg af kasserer (ulige årstal)

7. a) Valg af 3 bestyrelses medlemmer (lige årstal)

Susanne Schade(Modtager genvalg)

Marianne Nathansen (Modtager IKKE genvalg)

John Kracht( Modtager genvalg)

b) Valg af 2 bestyrelses medlemmer (ulige årstal)

Karina Rind Jensen ønsker at stoppe, derfor skal der vælges et medlem for 1 år.

Flemming Krüger Sørensen er konstitueret kasserer for Knud Jensen som er på sygeorlov) derfor skal der vælges et medlem for 1 år

(For disse to gælder, at de sidder i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 2021)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 1 revisor suppleant.

11. Eventuelt.

Deltagelse på generalforsamlingen kræver at der er betalt kontingent for 2020

Billag:

Kandidatliste:

Formand:David Sørig

2 år:

1.Susanne Schade

2.John Kracht

3.

1 år:

1.

2.

2 Suppleanter

For at stille op til bestyrelsen, skal man være medlem i klubben og der skal kunne fremvise ren straffeattest